Аж үйлдвэр

Үйлдвэрээс гарсан бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн гарт очих хүртэлх цогц системийг бий болгоно

  Эрэлт нэмэгдэхийн хамтаар хиймэл дагуул хөөргөлтийн цагийн хуваарийн менежмент, өгөгдсөн хугацаанд нарийн тооцоолсон зардлаар чанартай ...
105     2020-02-06 17:17:50     0

ДУРЫН МЭДЭЭ