Хүүхэд

Хүүхэд хамгааллын байр барина

Улсын төсвийн 500 сая төгрөгөөр хүүхэд хамгааллын байрыг аймгийн Цагдаагийн газрын байрны дэргэд барихаар боллоо. Барилгын ажлыг энэ ...
243     2020-01-08 10:52:27     0

ДУРЫН МЭДЭЭ