Түүхэн хүмүүс

Цусаараа төлсөн өр

Энэтхэгийн үндэстний цөөнх болох сикхүүд нь тухайн үед өөрсдийн оршин суудаг нутгийг Энэтхэгээс салан тусгаарлаж, ...
193     2018-02-09 18:25:13     0

ДУРЫН МЭДЭЭ