Уул уурхай

ГДЕ? ЛОГИК

Логикийг энгийнээр тайлбарлавал фактуудаар нотолгоог бий болгоод үүнийгээ үндэслэн дүгнэлт гаргахыг л хэлэх байх. Хаанаас ...
410     2021-05-12 16:28:20     0

ДУРЫН МЭДЭЭ