Эрчим хүч

Олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдрийг тохиолдуулан Зохист хөдөлмөрийн төлөө ҮЭ-ийн гишүүд, идэвхтэн, сонгуультан, залуучуудын өдөрлөг боллоо.

Энэ жил ОУХБ-ын 100 жилийн ойг тохиолдуулан НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, ОУХБ-ын Зохистой хөдөлмөрийн ...
597     2019-05-01 12:30:28     0

ДУРЫН МЭДЭЭ