Түүх соёл

Хэлмэгдсэн марк

Чингис хааны мэндэлсний 800 жилд зориулсан маркийг 1962 оны 7 дугаар сарын 20-нд гүйлгээнд ...
265     2021-11-19 09:51:17     0

Алтан марк

"Чингис хаан мянган жилийн хүн" хэмээх алтан маркийг 1999 оны 9 дүгээр сарын 27-нд гүйлгээнд ...
174     2021-11-12 14:41:19     0

ДУРЫН МЭДЭЭ