Түүх соёл

Шар ороомог буу

 Хэнтий аймгийн музейн сан хөмрөгт шар ороомог хэмээх буу хадгалагдаж байна. “Ороомог” хэмээн нэрийдсэний учир нь уг бууны гол ...
450     2020-06-07 11:42:55     0

ДУРЫН МЭДЭЭ